کارگزاری توسعه اندیشه دانا
اطلاعات شرکت

تاریخ تاسیس: آذر 1384
سرمایه: 32.000.000.000ریال
شماره ثبت: 25283
مدیر: آقای محمدحسن شمسی
امین: موسسه حسابرسی مدبران مستقل

عملکرد

بازدهی کل:
عمر سبدگردانی:
کارگزاری توسعه اندیشه دانا در تاریخ 1384/09/29 تحت شماره 25283 در اداره ثبت شرکت‌ها در شهر مشهد و به شماره 10731 در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ 1390/11/02 مجوز فعالیت سبدگردانی را از سازمان اخذ نموده است.

اخبار


اخبار اقتصادی


بازدهی

نوع: تاریخ شروع: تاریخ پایان: